Louise 


Mit navn er Louise Neubert. Jeg er uddannet specialpsykiatrisk sygeplejerske og indehaver af Neubert Care.


Jeg har over 20 års erfaring inden for individuel behandling og rådgivning af personer med psykiatriske udfordringer, samt rådgivning af organisationen inden for det socialpsykiatriske og behandlingspsykiatriske område. Mit erfaringsgrundlag er bredt og jeg har derfor de bedste forudsætninger for en god vurdering og faglig sparring i forbindelse med din igangværende behandling.


En af mine kompetencer er i mødet med mennesket, der i en periode i livet har det svært og er udfordret. Her vil du blive mødt med ligeværd. Grundtanken i behandling er med afsæt i recovery tankegangen om, at det er muligt at komme sig igen efter en psykisk lidelse.


Jeg er tilknyttet Psykiatrihusene Maribo og Vordingborg ved psykiater Gustav Halberg som fast konsulent og samarbejder omkring de opgaver der udføres på bosteder, sanatorie og for privat personer.